De VLaamse Waterweg nv

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen in Vlaanderen met focus op vervoer via de binnenvaart, waterbeheersing, recreatie, toerisme en natuurbeleving. Ze investeren dan ook voortdurend in zowel nieuwe projecten als in het onderhoud van de bestaande infrastructuur zoals sluizen, bruggen en kaaien. Namens Impuls Communicatie heb ik heel wat werk voor De Vlaamse Waterweg nv mogen verrichten. De opmaak van het personeelstijdschrift ‘Aan boord’, brochures, flyers … Tot zelfs uitgebreide iconografie én de restyling van de huisstijl. Een gevarieerde uitdaging voor een maatschappelijk relevante klant? Check.

  • De Vlaamse Waterweg nv Ontwerpen gemaakt in dienstverband bij Impuls Communicatie, Genk, België

© 2022 Loe van Olffen - Grafisch ontwerp